ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย
สำหรับหน่วยงานภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

           วัตถุประสงค์ในการขอความอนุเคราะห์
           1. ใช้เพื่อเป็นเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยแก่บุคคลสำคัญ และกลุ่มชาวต่างชาติ ที่เข้ามาเยี่ยมเยือนจุฬาฯ หรือกลุ่มคณาจารย์จุฬาฯ ที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติ
           2. เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัย จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในวาระสำคัญต่างๆ โดย "ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่าย"

           ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์
           1. โทรสอบถามเบื้องต้น ที่งานสื่อสารนานาชาติ (CICC) เบอร์ 02-218-3280-3
           2. จัดทำบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ฯ ถึง "ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เมื่อพิมพ์รายละเอียดและให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเซ็นเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหนังสือมาที่ งานสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330
           3. การทำบันทึกข้อความควรทำล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องใช้อย่างน้อย 1 สัปดาห์
          
*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-218-3280-3


           THE GAZETTE OF CHULALONGKORN UNIVERSITY :

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

alt

Gazette V.2 I1

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

alt

Gazette V.2 I2

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด

alt

Gazette V.3 I1

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
g-4

Gazette V.3 I2

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
g-5

Gazette V.3 I3

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
g-6

Gazette V.3 I4

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
g-7

Gazette V.4 I1

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
g-8

Gazette V.4 I2

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV4I3

Gazette V.4 I3

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV5I1

Gazette V.5 I1

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV5I2

Gazette V.5 I1

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV5I3

Gazette V.5 I1

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
 GV6I1

Gazette V.6 I1

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV6I2 

Gazette V.6 I2

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
GV6I3 

Gazette V.6 I3

 

สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ :


แนะนำมหาวิทยาลัย2010


แผ่บพับแนะนำมหาวิทยาลัย2010


แนะนำหลักสูตร2010


ptm-4

IED Book 2011

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
ptm-8

แผนที่จุฬาฯ

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลด
ptm-9

แนะนำมหาวิทยาลัย 2012