alt

Online Press Room

   คลังข่าวออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารของจุฬาฯ เพื่อสื่อสารมวลชน และประชาชนที่สนใจ สามารถเข้ามาสืบค้นหาข้อมูลทั้งข่าวสารปัจจุบัน และข่าวย้อนหลังได้

alt

จุฬาฯ SMS

   หากท่านสนใจรับข่าวจากจุฬาฯ ผ่านทาง SMS โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านสามารถสมัครรับ SMS โดย คลิกที่นี่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

alt

คลังนักวิชาการแห่งจุฬา

   ระบบฐานข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการของจุฬาฯ โดยมุ่งหวังให้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถสืบค้นหาอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามความต้องการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว

 

alt

จุฬาวิทยานุกรม

   ระบบสารานุกรมออนไลน์ของจุฬาฯ ซึ่งสามารถสืบค้นเนื้อหาที่ต้องการด้วยคำสำคัญ (Key word) ระบบจะแสดงผลเนื้อหาในรูปแบบของคำจำกัดความ นิยาม คำอธิบาย หรือบทความที่อาจมีภาพประกอบ

 

alt

Official Facebook

   สื่อสังคมออนไลน์ที่ทางจุฬาฯ เปิดโอกาสให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับข่าวสารดีๆ

 

alt

CU CHANNEL

   แหล่งรวบรวมความเคลื่อนไหว และเรื่องราวดีๆ ของชาวจุฬาฯ ที่ท่านสามารถสัมผัสและรับชมได้ง่ายๆ ในรูปแบบของคลิปวิดีโอ ซึ่งมีให้เลือกชมอย่างหลากหลาย


dg-7

Official Twitter

 อีกช่องทางหนึ่งของสื่อสังคมออนไลน์ที่จุฬาฯ เปิดโอกาสให้นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้ามาติดตามข่าวสารจากทางมหาวิทยาลัย