ช่องทางการติดตามเหตุแผ่นดินไหว และเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน
               หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริการฉุกเฉิน
               1. สำนักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา
                    http://www.seismology.tmd.go.th/
                    https://www.facebook.com/EarthquakeTMD
                    http://twitter.com/#!/seismo_twitt%20 
                    Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
                    Earthquake Hotline 24hr.
                          02-366-9410
                          02-398-5325
                          02-399-0969
                          02-399-4547

               2. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                    http://www.ndwc.go.th/web/
                    สอบถามเรื่องแผ่นดินไหว โทร 02-3994114, 02-3991128
                    hotline : 192

               3. ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี

                    http://www.dmr.go.th
                    โทร 02-6219701 – 05

               4. Geo - InformaticS Center for Thailand .: GISThai
                    ศูนย์วิจัยภูมิสารสนเทศเพื่อประเทศไทย
                    ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                    http://www.gisthai.org/
                    โทรศัพท์ 02 218 5442-3

               5. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

                    เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 บริการฟรี ตลอด 24 ชม.

               6. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    สายด่วน 1784

           เว็บไซต์รายงานสถานการณ์แผ่นดินไหว
               1. ตรวจสอบแผ่นดินไหว 24 ชม.
                    http://www.seismology.tmd.go.th/inside.php
                    http://www.seismology.tmd.go.th/index.php 
                    https://www.facebook.com/#!/EarthquakeTMD%20

               2. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
                    http://www.ndwc.go.th/web/

               3. ประกาศเตือนภัย กรมอุตุนิยมวิทยา
                    http://www.tmd.go.th/list_warning.php

               4. the United States Geological Survey’s (USGS)
                    http://earthquake.usgs.gov/

               5. European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC)
                    http://www.emsc-csem.org/#2%20

               6. Japan Meteorological Agency (JMA)

                    http://www.jma.go.jp/jma/indexe.html 

               7. Pacific Tsunami Warning Center
                    http://ptwc.weather.gov/ptwc/index.php

               8. รวมข่าวแผ่นดินไหว
                    http://paidoo.net/scoop/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7