ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

The Gazette of CU Vol.4 Issue 2 เล่มล่าสุดออกแล้ว "คลิกเพื่อดู"http://goodgoods.com.uahttp://russ-love.com/http://farkopi.comwww.niko-trading.niko.ua

9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ "คลิกเพื่อดู"http://domprestarelih.com/www.profshina.kiev.uaemozzi.com.ua/http://profshina.kiev.ua/

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครรับ CU SMS โดยคลิกที่นี่ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นhttp://avto-poliv.com.uahttp://orlov-tkachuk.com.uahttp://autotovari.com/www.viagra-generica.com

012
facebook จุฬาฯ youtube จุฬาฯ

Calendar

January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ติดต่อ CICC


กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3280 ถึง 3
โทรสาร : 02-218-3281
E-mail :  cicc@chula.ac.th

มาตรการช่วยเหลือนิสิต บุคลากรจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยน้ำท่วม

PDF พิมพ์ อีเมล

measures-thai
           วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ได้มีการประชุมคณบดีวาระพิเศษ โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหาทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเป็นระบบ โดยได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยการประสานความร่วมมือกับนิสิตเก่าจังหวัดต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ และเข้าไปช่วยเหลือ เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวางแผนช่วยเหลือเป็นระบบอย่างครบวงจร ดังนี้

           1. วิเคราะห์สถานการณ์โอกาสการเกิดน้ำท่วมในเขต กทม.
               (คณะทำงาน Disaster Management Center : ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

           2. โครงการ “ชาวจุฬาฯรวมใจ  ช่วยภัยน้ำท่วม”
               2.1 นิสิตที่ประสบอุทกภัย
                      • เงินช่วยเหลือ
                      • ทุนการศึกษา
                      • จัดที่พักชั่วคราว (ที่หอพักจุฬาฯ)
                      • การลงทะเบียน
               2.2 บุคลากรที่ประสบอุทกภัย
                      • โครงการสวัสดิการเงินยืมเพื่อบุคลากรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554 (รายละไม่เกิน 20,000 บาท)
                      • โครงการสวัสดิการเงินยืมเพื่อการซ่อมบ้าน (หลังน้ำลด)
                      • ที่จอดรถชั่วคราว
                      • ที่พักชั่วคราว
                         - หอพักจุฬานิเวศน์
                         - หอพักนิสิต
                         - คณะ วิทยาลัย สถาบัน
                         - ยิมเนเซียม 2
                         - สนามกีฬาในร่ม
                     • การลา (หากไม่สามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้ ให้หัวหน้าส่วนงาน พิจารณาเป็นรายๆ ไป)
               2.3 มาตรการให้ความช่วยเหลือชาวบ้าน
                     แผนระยะสั้น : ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจุฬาฯ ที่ศาลาพระเกี้ยว
                     • กลุ่มสถาบันวิจัยและศูนย์เครื่องมือฯ รวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภคและเรือ(จำนวน23ลำ) ไปช่วยชาวบ้านที่ จ.อยุธยา(2 ต.ค.)
                     • วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ ได้รวบรวมของบริจาคระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม ประกอบด้วย ของใช้ประจำวัน เครื่องอุปโภคบริโภคที่เป็นของแห้ง เสื้อผ้า กระดาษ น้ำดื่ม นม เป็นต้น มีการจัดระบบแยกหมวดหมู่ แยกของให้ครบตามความต้องการไปช่วยชาวบ้าน ณ บ้านโคกกระเทียม บ้านคอกกระบือ บ้านบางลี่ และบ้านหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม อ.เมือง จ.ลพบุรี (8 ต.ค. 54)
                     • คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ฯ 5 สถาบัน ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์สมาคมฯ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และสมาคม  ชมรมนิสิตเก่าสัตวแพทย์ 6 สถาบัน ออกพื้นที่เขต 1 ที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.
                     • การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับภัยน้ำท่วมผ่าน “สถานีวิทยุจุฬาฯ”
                     • สำนักงานกิจการนิสิต รับบริจาคเงินและสิ่งของ รวมทั้งการออกเรี่ยไร ที่สยามสแควร์ (11 ต.ค.) เพื่อลงไปช่วยเหลือชาวบ้าน
                     • โครงการ “น้ำเอยน้ำใจ” ของนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์ ในการผลิตครีมทาป้องกันเท้าเปื่อยและเชื้อรา จำนวน 200,000 ตลับ
                     • รวมพลนิสิตอาสาสมัครเพื่อลงไปช่วยบรรจุสิ่งของและขนของขึ้นรถบรรทุก เพื่อกระจายไปตามจุดต่างๆ
                          - สภากาชาดไทย
                          - ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ)
                          - ศูนย์ธรรมศาสตร์
                     • ชาวจุฬาฯ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม ในเขต4อำเภอ(บ้านหมอ ดอนพุด หนองโดนและเสาไห้)ของจ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่16 ต.ค.
                     • ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ออกไปช่วยชาวบ้าน ณ จังหวัดลพบุรี  และสระบุรี (พฤหัสฯ ที่ 20 ต.ค.)
                     • การให้ความช่วยเหลือชุมชน 5 ส 
                      แผนระยะกลางและระยะยาว :
                     • การระดมชาวจุฬา เพื่อจัดทำแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากที่ต้นเหตุ อย่างเป็นระบบครบวงจรและยั่งยืน ตั้งแต่ การป้องกัน การเตือนภัย การแก้ไข และการฟื้นฟู
                     • การลงไปช่วยทำความสะอาด ซ่อมแซมบ้าน การทาสี บูรณะพื้นที่ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อม
                     • การลงไปฟื้นฟูสภาพจิตใจของชาวบ้าน
                     • จัดหน่วยแพทย์และสาธารณสุขเคลื่อนที่ไปให้บริการ
                     • การให้ความช่วยเหลือมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ตามความต้องการของแต่ละแห่ง

           3. การเตรียมการเพื่อป้องกันอุทกภัยของมหาวิทยาลัย
                     • การจัดตั้ง War Room (ศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติแห่งจุฬาฯ : Disaster Management Center)
                     • การทำแผนฯ ป้องกัน (การสำรวจ การสูบน้ำ ถุงทราย ฯลฯ)

           รายละเอียดเพิ่มเติม : จดหมายข่าวจุฬาฯ

 
You are here:

linkwebchula
sms-banner


emergency

chula-gallery
schola-banner

chula_ecard1
pedia-banner