ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

The Gazette of CU Vol.4 Issue 2 เล่มล่าสุดออกแล้ว "คลิกเพื่อดู"http://goodgoods.com.uahttp://russ-love.com/http://farkopi.comwww.niko-trading.niko.ua

9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ "คลิกเพื่อดู"http://domprestarelih.com/www.profshina.kiev.uaemozzi.com.ua/http://profshina.kiev.ua/

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครรับ CU SMS โดยคลิกที่นี่ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นhttp://avto-poliv.com.uahttp://orlov-tkachuk.com.uahttp://autotovari.com/www.viagra-generica.com

012
facebook จุฬาฯ youtube จุฬาฯ

Calendar

January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ติดต่อ CICC


กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3280 ถึง 3
โทรสาร : 02-218-3281
E-mail :  cicc@chula.ac.th

คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 (CESA 2012)

PDF พิมพ์ อีเมล

20120124-2-thai
            คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ และ Comparative Education Society of Asia (CESA) ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) จะจัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ของสมาคมการศึกษาเปรียบเทียบแห่งเอเชีย ในหัวข้อเรื่อง "การศึกษา ณ อรุณรุ่งแห่งทศวรรษใหม่ : เมื่อกระแสแห่งคุณภาพและความยั่งยืนของการพัฒนามาบรรจบ" ("Education at the Dawn of the New Decade : When the Quality and Sustainability Movements Converge") ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2555 ณ อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
           การประชุมนานาชาติ CESA 2012 จะเป็นโอกาสสำคัญให้นักการศึกษาจากประเทศต่างๆได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์จากการจัดการศึกษาในประเทศของตน ตลอดจนเรียนรู้จากบทเรียนในต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างเหมาะสม
           ที่มาของการจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ในเบื้องต้นผู้แทนจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯได้เดินทางไปเสนอโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของ Comparative Education Society of Asia (CESA) ที่เมืองกวางจู ประเทศเกาหลี เพื่อให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 8 ของสมาคมฯ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ที่ประชุม CESA Board of Directors'Annual Meeting ที่ประเทศเกาหลี ในเดือนพฤศจิกายน 2553 ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งตรงกับวาระเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ปีของการก่อตั้งคณะครุศาสตร์ ในปี 2555
           กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้การทำวิจัยด้านการศึกษา เปรียบเทียบการบรรยายพิเศษ การอภิปราย การนำเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการพบปะสังสรรค์เพื่อสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของนักการศึกษา ตลอดจนสถาบันการศึกษาในภูมิภาคและนอกภูมิภาค ผู้สนใจสามารถขอรับแผ่นพับประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติครั้งนี้ เพื่อศึกษาข้อมูลและสมัครเข้าร่วมประชุมหรือ เสนอผลงานการวิจัยได้ที่งานวิรัชกิจและกิจการพิเศษ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ โทร.0-2218-2402 E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
You are here:

linkwebchula
sms-banner


emergency

chula-gallery
schola-banner

chula_ecard1
pedia-banner