ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

The Gazette of CU Vol.4 Issue 2 เล่มล่าสุดออกแล้ว "คลิกเพื่อดู"

9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ "คลิกเพื่อดู"

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครรับ CU SMS โดยคลิกที่นี่ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

012
facebook จุฬาฯ youtube จุฬาฯ

Calendar

May 2016
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ติดต่อ CICC


กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3280 ถึง 3
โทรสาร : 02-218-3281
E-mail :  cicc@chula.ac.th

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เชิญชวนสมาชิกผู้ประสบอุทกภัยรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์

PDF พิมพ์ อีเมล

20111209-1-thai
           สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เปิดให้บุคลากรจุฬาฯ ที่เป็นสมาชิกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกที่ประสบอุทกภัย โดยขอรับเงินสวัสดิการได้ภายใน ๑๒๐ วันนับตั้งแต่วันที่ประสบอุทกภัย เอกสารในการขอรับสวัสดิการประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่เขตรับรอง หนังสือรับรองของส่วนราชการว่าบ้านหลังดังกล่าวได้ประสบอุทกภัยจริง (ซึ่งสามารถยื่นเพิ่มเติมภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ) รูปถ่ายแสดงความเสียหายทั้งภายในและภายนอกอย่างน้อย ๔ รูป โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จะจ่ายตามสัดส่วนของความเสียหายของตัวบ้านเท่านั้น และสมาชิกที่ของรับสวัสดิการต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังที่ประสบอุทกภัยไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๕๕๕ และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับสวัสดิการได้ที่ http://www.savings.chula.ac.th/

 
You are here:

linkwebchula
sms-banner


emergency

chula-gallery
schola-banner

chula_ecard1
pedia-banner