ข่าวสั้นทันเหตุการณ์

The Gazette of CU Vol.4 Issue 2 เล่มล่าสุดออกแล้ว "คลิกเพื่อดู"http://goodgoods.com.uahttp://russ-love.com/http://farkopi.comwww.niko-trading.niko.ua

9 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของจุฬาฯ "คลิกเพื่อดู"http://domprestarelih.com/www.profshina.kiev.uaemozzi.com.ua/http://profshina.kiev.ua/

ขอเชิญชวนทุกท่านสมัครรับ CU SMS โดยคลิกที่นี่ ซึ่งบริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นhttp://avto-poliv.com.uahttp://orlov-tkachuk.com.uahttp://autotovari.com/www.viagra-generica.com

012
facebook จุฬาฯ youtube จุฬาฯ

Calendar

January 2017
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ติดต่อ CICC


กลุ่มภารกิจสื่อสารนานาชาติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : เลขที่ 254 อาคารจามจุรี 1
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน 10330
โทรศัพท์ : 02-218-3280 ถึง 3
โทรสาร : 02-218-3281
E-mail :  cicc@chula.ac.th

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายน้ำมันและก๊าซ”

PDF พิมพ์ อีเมล

20120709-2-mix
           ด้วยหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ร่วมกับสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT) และบริษัทที่ปรึกษากฎหมายแชนด์เล่อร์และทองเอก ร่วมกันจัดโครงการอบรมเรื่อง “กฎหมายน้ำมันและก๊าซ” (Oil & Gas Law Training Course) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎี และมุ่งเน้นการศึกษาในเชิงปฏิบัติทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับพลังงาน ให้แก่ผู้สนใจทั่วไปและนิสิตในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) "LL.M. (Business Law) Program" ชั้น 7 ห้อง 704 อาคารเทพทวาราวดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 02-218-2017 ต่อ 516 หรือ http://www.law.chula.ac.th/llm
           เอกสารเพิ่ม : รายละเอียดหลักสูตร

 
You are here:

linkwebchula
sms-banner


emergency

chula-gallery
schola-banner

chula_ecard1
pedia-banner