สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒

ส่ง eCard สวัสดีปีใหม่

ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งความสุข ความปรารถนาดี เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ให้กับคนที่เคารพรัก ด้วยการส่ง eCard “จุฬาฯ ภูมิทัศน์” พร้อมข้อความอวยพร

เลือกรูป eCard

แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
แบบที่ 5
แบบที่ 6
แบบที่ 7
แบบที่ 8
แบบที่ 9
แบบที่ 10
แบบที่ 11
แบบที่ 12

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรศัพท์ 0 2218 3280 อีเมล cicc@chula.ac.th